Dr.Öğr.Üyesi
Fatma YURTTAŞ ÖZCAN
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim
0264 295 6404